MEDNARODNO SODELOVANJE

MEDNARODNO SODELOVANJE

Raziskovalno delo v okviru tega projekta bo imelo izjemno poudarjeno mednarodno dimenzijo. Zato bodo raziskovalci Nove univerze tesno sodelovali s člani mednarodnega Akademskega sveta ter Mreže EU ustavnih strokovnjakov. Ti mednarodni sodelavci bodo v okviru projekta sodelovali s svojimi nasveti ter udeležbo kot vabljeni predavatelji oz. raziskovalci na projektnih raziskovalnih dogodkih.

Akademski svet:

Mreža EU ustavnih strokovnjakov: