RAZISKOVALNA SKUPINA

RAZISKOVALNA SKUPINA

Projektna skupina je sestavljena iz raziskovalne skupine Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze v obsegu 3193 ur/letno (projekt tipa A).

Vodja projekta

prof. dr. Matej Avbelj – strokovnjak za (evropsko) ustavno pravo in teorijo prava.

Člani projektne skupine:

izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič – strokovnjak za pravo človekovih pravic in delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice.

doc. dr. Gorazd Justinek – docent za področje mednarodnega poslovanja in poslovnih ved, nekdanji diplomat in ustanovni član Sektorja za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve.

doc. dr. Katarina Vatovec – ima dolgoletne praktične izkušnje na področju preučevanja ustavnosodne presoje in njene sistematizacije.

izr. prof. dr. Liliana Brožič – izredna profesorica na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer je habilitirana za področje varnostnih študij.

izr. prof. dr. Vojko Srahovnik – izredni profesor za etiko v javnem življenju na Fakulteti za državne in evropske študije; docent na Evropski pravni fakulteti.

doc. dr. Jernej Podlipnik – poklicno se ukvarja predvsem z davčnim svetovanjem. Na Fakulteti za državne in evropske študije predava predmete s področja upravnega procesnega in davčnega prava. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sodeluje pri izvajanju predmeta Davčno pravo.

dr. Verena Rošic – docentka na Evropski pravni fakulteti Nove Univerze, habilitacijsko področje Evropskega prava.

mag. Igor Senčar – nekdanji veleposlanik Slovenije pri EU v Bruslju, Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Polona Batagelj – asistentka za evropsko pravo in doktorska študentka programa Pravo na Evropski pravni fakulteti.

Erazem Bohinc – dodiplomski in magistrski študij prava je zaključil na Evropski pravni fakulteti. Podiplomski specialistični študij LL.M. s področja finančnega prava je zaključil na Institute of Law and Finance, Goethejeva Univerza v Frankfurtu, Nemčija.

Maja Cigoj – asistentka za evropsko pravo, doktorska študentka programa Pravo na Evropski pravni fakulteti.