OBJAVE

OBJAVE

Znanstvene monografije

  • M. Avbelj, Sodno pravo Evropske unije. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020.

Znanstveni in strokovni članki

  • K. Vatovec, Uvodnik : ob deseti obletnici Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Dignitas : revija za človekove pravice, dec. 2019, št. 83-84, str. 5-6.
  • K. Vatovec, Evropeizacija ustavnosodne presoje prek Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Dignitas : revija za človekove pravice, dec. 2019, št. 83-84, str. 27-52.
  • I. Senčar, Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, solidarnost in kriza v evrskem območju. Dignitas : revija za človekove pravice, dec. 2019, št. 83-84, str. 53-76.
  • J. Letnar Černič, Horizontalna narava in učinkovanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v zasebnih razmerjih. Dignitas : revija za človekove pravice, dec. 2019, št. 83-84, str. 77-88.
  • M. Avbelj, Prihodnost varovanja človekovih pravic v Evropski uniji. Dignitas : revija za človekove pravice, dec. 2019, št. 83-84, str. 131-150.
  • P. Batagelj, Izzivi prihodnosti Evropske unije. Pravna praksa : PP, 14. nov. 2019, leto 38, št. 44, str. 34-35.
  • M. Avbelj, Transnational limits of constitutionalism. Percorsi costituzionali: 2020, št. 2-3, str. 433-447.
  • P. Batagelj, (Dez)integracija Evrope. Pravna praksa : PP, 16. jan. 2020, leto 39, št. 1-2, str. 39-40.

Kolumne in blogi

Nastopi in objave v medijih

Simpoziji in konference