OBJAVE

OBJAVE

Znanstvene monografije

Znanstveni in strokovni članki

 • K. Vatovec, Uvodnik : ob deseti obletnici Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Dignitas : revija za človekove pravice, dec. 2019, št. 83-84, str. 5-6.
 • K. Vatovec, Evropeizacija ustavnosodne presoje prek Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Dignitas : revija za človekove pravice, dec. 2019, št. 83-84, str. 27-52.
 • I. Senčar, Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, solidarnost in kriza v evrskem območju. Dignitas : revija za človekove pravice, dec. 2019, št. 83-84, str. 53-76.
 • J. Letnar Černič, Horizontalna narava in učinkovanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v zasebnih razmerjih. Dignitas : revija za človekove pravice, dec. 2019, št. 83-84, str. 77-88.
 • M. Avbelj, Prihodnost varovanja človekovih pravic v Evropski uniji. Dignitas : revija za človekove pravice, dec. 2019, št. 83-84, str. 131-150.
 • P. Batagelj, Izzivi prihodnosti Evropske unije. Pravna praksa : PP, 14. nov. 2019, leto 38, št. 44, str. 34-35.
 • M. Avbelj, Transnational limits of constitutionalism. Percorsi costituzionali: 2020, št. 2-3, str. 433-447.
 • P. Batagelj, (Dez)integracija Evrope. Pravna praksa : PP, 16. jan. 2020, leto 39, št. 1-2, str. 39-40.
 • M. Avbelj, Pravne teorije in politične vizije razvoja Evropske unije. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso, 2020, let. 75, št. 11/12, str. 763-784, 945-946.
 • M. Avbelj, Revitalisation of EU Constitutionalism, European Law Review, 2021, let. 46, št. 1, str. 3-19.
 • I. Senčar, Evropsko povezovanje in Covid-19, Dignitas, 2020, št. 87-88, str. 35-59.
 • V. Rošic Feguš, Skladnost mehkega prava EU z določenimi vidiki načela pravne države – tujek ali regulatorno orodje, Dignitas, 2020, št. 87-88, str. 255-272.
 • M. Avbelj, Constitutional Backsliding in Slovenia. V: Slovenia 30 Years after Independance / C. Hegeman (ur.). München: Südosteuropa-Gesellschaft e.V, str. 33-39.
 • M. Avbelj, Evropska unija dvajset let kasneje, Dignitas, 2021, št. 89-90, str. 5-8.
 • M. Avbelj, P. Batagelj in L. Brožič, Nova univerza in prihodnost Evropske unije, Dignitas, 2021, št. 89-90, str. 47-62.
 • M. Cigoj, Nadnacionalno sodno varstvo pravic posameznika skozi prizmo pravice do neodvisnega in nepristranskega sodišča v evropskem prostoru, Dignitas, 2021, št. 89-90, str. 89-112.
 • P. Batagelj, Reforme protidopinškega sistema v luči (boljšega) varstva človekovih pravic športnikov, Dignitas, 2021, št. 89-90, str. 145-184.
 • L. Brožič, Prihodnost skupne varnostne in obrambne politike EU, Sodobni vojaški izzivi, september 2021 – 23/št. 3, Uvodnik, str. 7-9.
 • I. Senčar, Kognitivni vidiki evropskih varnostnih in obrambnih izzivov,  Sodobni vojaški izzivi, september 2021 – 23/št. 3, str. 15-27.
 • K. Vatovec, Komunitarizacija obrambne politike Evropske unije, Sodobni vojaški izzivi, september 2021 – 23/št. 3, str. 29-42.
 • M. Avbelj, Prihodnost skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije in ustavno vprašanje, Sodobni vojaški izzivi, september 2021 – 23/št. 3, Recenzija, str. 79-81.

Kolumne in blogi

Nastopi in objave v medijih

Simpoziji in konference

 • Mednarodna konferenca: Future of EU Constitutionalism. Nova univerza, 23. – 24.9.2021.