DOMOV

O PROJEKTU

Glavno raziskovalno vprašanje tega raziskovalnega projekta, kakšna je prihodnost Evropske unije in kako jo lahko uresničimo?, je tako velikega teoretičnega in praktičnega pomena. V teoretičnem smislu gre za najpomembnejši izziv, s katerim so danes soočeni raziskovalci evropske integracije. To vprašanje je umeščeno v jedro nacionalnih in nadnacionalnih političnih razprav in je zaradi tega nujno seglo tudi do državljank in državljanov EU. V bistvu gre za prvenstveno politično vprašanje EU, saj zadeva njeno vzdržnost, obstoj integracijskega procesa danes in v bodoče. Politični odgovori na politična vprašanja so vselej usmerjeni v prakso, v smeri doseganja konkretnih institucionalnih sprememb. Vendar pa je cilj političnih odgovorov lahko uspešno dosežen le, upoštevaje druge omejitve procesa družbene konstrukcije realnosti, če so ti odgovori utemeljeni s koherentnimi teorijami.


RAZISKOVALNA SKUPINA

Projektna skupina je sestavljena iz raziskovalne skupine Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze v obsegu 3193 ur/letno (projekt tipa A).


MEDNARODNO SODELOVANJE

Raziskovalno delo v okviru tega projekta bo imelo izjemno poudarjeno mednarodno dimenzijo. Zato bodo raziskovalci Nove univerze tesno sodelovali s člani mednarodnega Akademskega sveta ter Mreže EU ustavnih strokovnjakov. Ti mednarodni sodelavci bodo v okviru projekta sodelovali s svojimi nasveti ter udeležbo kot vabljeni predavatelji oz. raziskovalci na projektnih raziskovalnih dogodkih.


CILJI PROJEKTA

PRVA FAZA bo trajala od 0 – 9 mesecev in obsega izdelavo ‘zemljevida’ konceptualne vsebine in meja treh vizij EU ter njihovih teorij evropske integracije. Bistveni cilje te faze je osvetliti temeljne teorije, ki trenutno podčrtujejo (politične) razprave v EU v zvezi z vprašanjem namenov in ciljev EU ter različnih modalitet njenega obstoja v prihodnosti. V praksi bo to pomenilo preverjanje prve hipoteze.