Mehko pravo v sodni praksi slovenskih sodišč

V sklopu raziskovalnega projekta “Integralna teorija prihodnosti EU” je bil v reviji Podjetje in delo št. 3-4 (junij 2020) objavljen izvirni znanstveni članek docentke dr. Verene Rošic Feguš z naslovom “Mehko pravo v sodni praksi slovenskih sodišč“: Članek skozi stališča pravne teorije in raziskavo sodne prakse slovenskih sodišč ponuja vpogled v odnos slovenskih sodišč do mehkega prava EU in tudi do nacionalnega mehkega prava, obe vrsti prava medsebojno primerja glede vsebine, funkcij in možnosti izpodbijanja pred Sodiščem EU oziroma Ustavnim sodiščem RS ter na koncu ponuja zaključek o vlogi aktov mehkega prava v slovenskem prostoru. Vabljeni k prebiranju.