Akademski forum: Migracije, EU in oborožene sile

V torek, 18. februarja 2020, je v okviru projekta “Integralna teorija prihodnosti EU”, potekal akademski forum z naslovom: Migracije, EU in oborožene sile.

Udeleženci okrogle mize – doc. dr. Liliana Brožič (vodja okrogle mize), brigadir, doc. dr. Branimir Furlan (vojaški svetovalec ministra za obrambo), Boštjan Šefic (sekretar, svetovalec ministra za obrambo) in izr. prof. dr. Rok Svetlič (znanstveni svetnik, Pravni inštitut, ZRS Koper) – so razpravljali o prihodnjih izzivih na področju skupne varnostne in obrambne politike EU, s poudarkom na migracijah v Evropsko unijo (in s tem Slovenijo) ter vlogi oboroženih sil, ki so jo pridobile pri varovanju schengenskih meja. Okrogla miza je ponudila tudi morebitne rešitve za uspešnejše soočanje z nezakonitimi migracijami v prihodnje, tako na državni ravni kot tudi na ravni EU.

Posnetek razprave si lahko ogledate na spletni strani Euniverza.

Nekaj utrinkov iz dogodka: